Slovenčina hravo III. pre 5. ročník

Publikácia je určená pre učiteľov, ktorí vzdelávajú žiakov 5. ročníka základnej školy. Obsahuje skrátený postup vyučovacích hodín, v ktorých sú spracované témy:  Leporelo ( Motivačný rozhovor , Motivačný text,  Diskusia,  Postup pri príprave leporela,  Prezentácia,  Publikácia ); Žijem vo vesmíre  (Motivačný rozhovor,  Motivačné rozprávanie,  Práca s náučným textom, tiché čítanie v skupinách,  Diskusia, Tvorivá práca v skupinách,  Výtvarné vyjadrenie,  Prezentácia);  Píšem s ponaučením (Motivačný príbeh,  Rozhovor,  Výber témy,  Problémová úloha,  Lexikálno-štylizačné cvičenie,  Štruktúrovaný príbeh , Publikácia);  Kvetované obloky  (Motivačný rozhovor,  Čítanie rozprávky,  Analýza textu na základe otázok,  Spoločná práca na tabuli,  Lexikálno-pravopisné cvičenie,  Pravopisno-výslovnostné cvičenie,  Frazeologické cvičenie, Pravopisno-výslovnostné cvičenie, Obrázkové hádanky,  Pracovný list);  Písmená, moji kamaráti (Syntakticko-štylizačné cvičenie,  Východiskový text,  Rozhovor,  Lexikálne cvičenia,  Autorské kreslo,  Diskusia, Pochvala);  Ako sa to všetko skončí  (Motivačné čítanie učiteľa,  Motivačný rozhovor,  Tiché čítanie a interpretačné činnosti,  Brainstorming,  Mimočítankové čítanie).

Autori: 
Kušnírová Lenka, Mgr.
Publikacia z oblasti: 
Poradie vydania: 
1.
Vydavateľ: 
MPC, Ševčenkova 11, Bratislava
Rok vydania: 
2014
Rozsah: 
27s.
Elektronická verzia: 
PrílohaVeľkosť
PDF icon lk_slovencina_hravo_3cast_5roc.pdf896,91 KB
Kód projektu: 
Verejná publikácia: 
Odporúčaná na samoštúdium: