Školský vzdelávací program a plánovanie v materskej škole

Učebný zdroj ponúka pedagogickým zamestnancom prehľad aktuálnej legislatívy a jej ustanovení súvisiacich s výchovno-vzdelávacou činnosťou v materských školách, obsahovú analýzu základného kurikulárneho dokumentu i komparáciu posledných programových dokumentov vrátane návrhu inovovaného kurikula, ktorou chceme poukázať na zásadné zmeny v ich obsahu. Súčasťou publikácie je konkretizácia problematiky tvorby školského vzdelávacie programu i tvorby učebných osnov ako jednej z jeho povinných súčastí.

Autori: 
J. Paleschová
Publikacia z oblasti: 
Poradie vydania: 
1.
Vydavateľ: 
MPC, Ševčenkova 11, Bratislava
ISBN: 
978-80-565-1063-6
Rok vydania: 
2015
Rozsah: 
58s.
Elektronická verzia: 
Publikacia pracovisko MPC: 
Kód projektu: 
Verejná publikácia: