Rómske rozprávky 2. časť

Prácu s textami ďalších 7 slovenských rozprávok autorka zakomponovala do 2. časti učebného zdroja Rómske rozprávky. Aj keď ho vytvorila v rámci vyučovacieho predmetu rómska rozprávka, je plne využiteľný ako výučbový materiál pre žiakov prvého stupňa ZŠ, resp. v práci záujmového útvaru. Úlohy sú jednoduché, založené na obrázkoch a primeraných zadaniach typu oprav správne, nájdi, napíš, vyhľadaj, vyfarbi, vystrihni. Autorka využila a j dramatizáciu ako metódu práce s textom a do záveru zaradila aj opakovacie úlohy.

Autori: 
Vendráková Marta Mgr.
Publikacia z oblasti: 
Poradie vydania: 
1.
Vydavateľ: 
MPC, Ševčenkova 11, Bratislava
Rok vydania: 
2014
Rozsah: 
39s.
Elektronická verzia: 
PrílohaVeľkosť
PDF icon mv_romske_rozpravky_2cast.pdf684,88 KB
Kód projektu: 
Verejná publikácia: 
Odporúčaná na samoštúdium: