Rómske rozprávky

Učebný zdroj Rómske rozprávky je zameraný na prácu žiakov s textom dvoch rozprávok - Vtáčatko Koráločka a O primášovi Barovi. Okrem celých textov materiál obsahuje pracovné listy s množstvom úloh typu priraď, doplň, popletené slová, vyznač, zakrúžkuj, vyfarbi, nájdi, nakresli pojmovú mapu, vyrieš krížovku, vymysli iný koniec a pod. Autorka využila výrazné medzipredmetové vzťahy, text doplnila vhodnými ilustráciami a obrázkami na vyfarbovanie.

Autori: 
Jurková Minika, Mgr.
Publikacia z oblasti: 
Poradie vydania: 
1.
Vydavateľ: 
MPC, Ševčenkova 11, Bratislava
Rok vydania: 
2014
Rozsah: 
31s.
Elektronická verzia: 
Kód projektu: 
Verejná publikácia: 
Odporúčaná na samoštúdium: