Regionálna výchova v geografii 3. časť

 Publikácia obsahuje súbor pracovných listov pre predmet geografia so zameraním na dopravu, cestovný itinerár,  dopravu  a internet,   dopravné značky,  Európsku úniu,  štáty a vlajky EÚ,  zaujímavosti o EÚ,  kvíz o európskej únii,  známe pamiatky a budovy.  Žiaci majú hľadať informácie, dopĺňať text, farebne vyznačovať.  Pracovne listy sú zamerané na upevňovanie učiva.

Autori: 
Paľaga Peter, Ing., DiS.
Publikacia z oblasti: 
Poradie vydania: 
1.
Vydavateľ: 
MPC, Ševčenkova 11, Bratislava
Rok vydania: 
2014
Rozsah: 
18s.
Elektronická verzia: 
Kód projektu: 
Verejná publikácia: 
Odporúčaná na samoštúdium: