Regionálna výchova v geografii 2. časť

Publikácia obsahuje súbor pracovných listov pre predmet geografia so zameraním na región Hont – povodie rieky Ipeľ.  Žiaci majú hľadať informácie, dopĺňať text, farebne vyznačovať na slepej mape.  Pracovne listy sú zamerané na upevňovanie učiva.

Autori: 
Paľaga Peter, Ing., DiS.
Publikacia z oblasti: 
Poradie vydania: 
1.
Vydavateľ: 
MPC, Ševčenkova 11, Bratislava
Rok vydania: 
2014
Rozsah: 
18s.
Elektronická verzia: 
Kód projektu: 
Verejná publikácia: 
Odporúčaná na samoštúdium: