Regionálna výchova v geografii 1. časť

Publikácia obsahuje súbor pracovných listov pre predmet geografia so zameraním na región Hont. Žiaci majú hľadať informácie, dopĺňať text, farebne vyznačovať na slepej mape. Vhoné sú na upeňovanie učiva či vyvodenie novej témy.

Autori: 
Paľaga Peter, Ing., DiS.
Publikacia z oblasti: 
Poradie vydania: 
1.
Vydavateľ: 
MPC, Ševčenkova 11, Bratislava
Rok vydania: 
2014
Rozsah: 
15s.
Elektronická verzia: 
Kód projektu: 
Verejná publikácia: 
Odporúčaná na samoštúdium: