Regionálna výchova - pracovné listy

Publikácia obsahuje pracovné listy z prierezovej témy Regionálne výchova  a tradičná ľudová kultúra. Pracovné listy sú zamerané na tematický celok  Objavujeme Slovensko a tému Poznávanie základných znakov ľudovej kultúry národností žijúcich na Slovensku – Rómov. Samotná činnosť v pracovných listoch je rozdelená do dvoch rovín – teoretickej a praktickej. V teoretickej rovine sa žiakom predkladajú fakty, obrazový materiál. V praktickej majú samostatne riešiť úlohy.

Autori: 
Hrušková Dagmar, Mgr.
Publikacia z oblasti: 
Poradie vydania: 
1.
Vydavateľ: 
MPC, Ševčenkova 11, Bratislava
Rok vydania: 
2014
Rozsah: 
29s.
Elektronická verzia: 
PrílohaVeľkosť
PDF icon dh_regionalna_vychova.pdf1,29 MB
Kód projektu: 
Verejná publikácia: 
Odporúčaná na samoštúdium: