Regionálna výchova - Košický región II. Časť

Publikácia obsahuje pracovné listy z prierezovej témy Regionálne výchova  a tradičná ľudová kultúra. Pracovné listy sú zamerané na tematický celok Môj rodný kraj, pričom spracované sú Košice. Samotná činnosť v pracovných listoch je rozdelená do dvoch rovín – teoretickej a praktickej. V teoretickej rovine sa žiakom predkladajú fakty, obrazový materiál, zvukové záznamy. V praktickej rovine žiaci navštevujú konkrétne miesta, porovnávajú skutočnosť s teoretickými vedomosťami. Svoje pozorovania zaznamenávajú a následne spracovávajú do pracovných listov, čím si postupne vytvárajú vlastné portfólio.

Autori: 
Oravcová Edita Mgr.
Publikacia z oblasti: 
Poradie vydania: 
1.
Vydavateľ: 
MPC, Ševčenkova 11, Bratislava
Rok vydania: 
2013
Rozsah: 
23s.
Elektronická verzia: 
Kód projektu: 
Verejná publikácia: 
Odporúčaná na samoštúdium: