Vzdelávanie pedagogických zamestnancov materských škôl ako súčasť reformy vzdelávania

Primárne karty

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Národný projekt Vzdelávanie pedagogických zamestnancov materských škôl ako súčasť reformy vzdelávania (Materinky) realizovalo MPC od mája 2009 do septembra 2014.

logo_opv_farebne.jpg logo_mat.jpg  EU-ESF-VERTICAL-COLOR.jpg

Prílohy a dokumentácia projektu: 

Projekt - výstupy