umelecké predmety – dramatizácia

Autori: 

PaedDr. Oľga Nestorová, PaedDr. Mária Onušková

Rok 2020 vyhlásila vláda Slovenskej republiky za Rok slovenského divadla. Tento rok uplynulo 100 rokov od vzniku Slovenského národného divadla (ďalej len SND) a vláda vzdala hold nielen jednej z prvých slovenských inštitúcii, ktoré vznikali po roku 1918, po
vzniku Československej republiky, ale aj všetkým divadelníkom (činohre, baletu, opere) minulosti a prítomnosti, ktorí boli a sú spätí so SND.

Autori: 

PaedDr. Sabolová Otília

Publikácia obsahuje 8 pracovných listov k jednotlivým tematickým celkom predmetu dramatická výchova - Dramatika a slovesnosť;  Zmyslové cvičenia; Rozvíjanie pohybových schopností; Improvizácia; Dramatická hra; Slovesnosť; Spev, hudba a pohyb; Praktická príprava predstavení. Pracovné listy sú prioritne určené pre vyučovanie dramatickej výchovy v šiestom ročníku.

 

Učiteľ a žiak - partneri v procese učenia sa

Lektor: 
PhDr. PaedDr. Slávka Džačovská, PhD., MBA
PaedDr. Ľubomír Verbovanec, PhD., MBA
Forma podujatia: 
prezenčne