Praktiká z geografie v 8. ročníku

Učebný zdroj je určený pre praktiká z geografie pre 8. ročník základnej školy. Obsahuje okrem informácii k niektorým vyučovacím témam aj rôzne druhy cvičení zameraných na dôkladnejšie zapamätanie si pojmov. Učebný zdroj je doplnený rôznymi mapami, pri ktorých si žiaci rozvíjajú priestorovú predstavivosť a tiež aj názornosť. Úlohy a cvičenia sú formulované tak, aby žiaci preukázali nielen základné vedomosti z oblasti geografie, ale aby aplikovali aj poznatky z ďalších predmetov a to napr. matematiky, informatiky, dejepisu, výtvarnej výchovy, slovenského jazyka a pod.

Autori: 
Krajňák Vladimír, Mgr.
Publikacia z oblasti: 
Poradie vydania: 
1.
Vydavateľ: 
MPC, Ševčenkova 11, Bratislava
Rok vydania: 
2014
Rozsah: 
37s.
Elektronická verzia: 
PrílohaVeľkosť
PDF icon vk_praktika_z_geografie_8roc.pdf2,01 MB
Kód projektu: 
Verejná publikácia: 
Odporúčaná na samoštúdium: