Praktiká z fyziky pre 9. ročník ZŠ - II. časť

Učebný zdroj Praktiká z fyziky pre 9. ročník základnej školy predstavuje súbor pracovných listov z tematických okruhov: magnety, elektrizovanie telies, elektrické obvody, veličiny charakterizujúce elektrický obvod, Ohmov zákon, elektrický prúd v tekutinách, elektrická energia a jej využitie. Rozdelený je do dvoch častí: 1.časť obsahuje 15 pracovných listov, 2. časť obsahuje 14 pracovných listov. Pracovné listy sú zostavené tak, aby nadväzovali na teoretické vedomosti žiakov získané v predmete fyzika v deviatom ročníku.Pracovné listy sú zostavené tak, aby nadväzovali na teoretické vedomosti žiakov získané v predmete fyzika v deviatom ročníku.

Autori: 
Steinerová Marta Mgr.
Publikacia z oblasti: 
Poradie vydania: 
1.
Vydavateľ: 
MPC, Ševčenkova 11, Bratislava
Rok vydania: 
2014
Rozsah: 
38s.
Elektronická verzia: 
PrílohaVeľkosť
PDF icon ms_praktika_z_fyziky_9roc_2cast.pdf1,75 MB
Kód projektu: 
Verejná publikácia: 
Odporúčaná na samoštúdium: