Praktiká z biológie pre 8. ročník

Učebný zdroj obsahuje rozpísané vyučovacie hodiny, pracovné listy, pokusy za účelom zvýšiť záujem žiakov o biológiu.. Má slúžiť k prehĺbeniu znalostí v poznávaní prírodnín, skúmaní mikroorganizmov, monitorovaní výskytu ohrozených druhov organizmov a monitorovať vplyv človeka na okolitú prírodu. Učebný zdroj je určený pre učiteľov biológie na uľahčenie ich prípravy na vyučovanie a ako podpora pre činnostné vyučovanie biológie pomocou PC a interaktívnej tabule. No tak isto ju môžu využiť aj žiaci 8. ročníka na upevnenie, precvičenie a zopakovanie preberaného učiva, rozvoj ich tvorivosti a podpore ich samostatnej práce

Autori: 
Schwarzová Monika Mgr.
Publikacia z oblasti: 
Poradie vydania: 
1.
Vydavateľ: 
MPC, Ševčenkova 11, Bratislava
Rok vydania: 
2013
Rozsah: 
26s.
Elektronická verzia: 
PrílohaVeľkosť
PDF icon ms_praktika_z_biologie_pre_8roc.pdf1000,69 KB
Kód projektu: 
Verejná publikácia: 
Odporúčaná na samoštúdium: