Praktické cvičenia z geografie pre 9. ročník II. Časť

Učebný droj je určený pre záujmový útvar so zameraním na geografiu sekundárneho vzdelávania. Zdroj obsahuje súbor pracovných listov s úlohami zamerané na kraje Slovenska, rôznej náročnosti. Sú tvorené s ohľadom na postupnosť úrovní vnímania a porozumenia textu. Niektoré úlohy sú určené na identifikáciu informácií z textu, iné na schopnosť dedukovať, ďalšie na schopnosť interpretovať a integrovať informácie a nakoniec aj na schopnosť kriticky analyzovať a hodnotiť text. Pracovné listy obsahujú pre lepšiu názornosť viacero máp, tabuliek, obrázkov.

Autori: 
Lapšanská Jana Mgr.
Publikacia z oblasti: 
Poradie vydania: 
1.
Vydavateľ: 
MPC, Ševčenkova 11, Bratislava
Rok vydania: 
2014
Rozsah: 
28s.
Elektronická verzia: 
Kód projektu: 
Verejná publikácia: 
Odporúčaná na samoštúdium: