Praktické cvičenia a reálie z ruského jazyka

Vzdelávací program je zameraný na inováciu profesijných kompetencií učiteľov ruského jazyka v oblasti praktickej komunikácie v ruskom jazyku a interpretácie súčasných ruských reálií

Autor: 
Anonymný
Číslo akreditácie: 
810/2012 - KV
Druh: 
Dokumenty
Učebné zdroje - v tlačenej forme: 
Od reálií k interkultúrnej kompetencii učiteľa - rusistu