Pracovné listy zamerané na geologické éry zeme

Učebný zdroj tvorí súbor 6 pracovných listov zameraných na geologické éry Zeme. Obsahujú rôzne typy úloh, ktoré môžu žiakom pomôcť rozšíriť si svoje poznatky z histórie vývoja Zeme a zároveň pomôcť učiteľom naplno využiť celých 45 minút vyučovacej hodiny. Tento učebný zdroj je určený žiakom ôsmeho ročníka, ako učebný materiál na hodiny biológie, ktorý autorka odporúča  využiť napr. v úvodnej časti vyučovacej hodiny, na zamestnanie žiakov počas kontroly a overovania vedomostí, pred sprístupňovaním nového učiva, na zhrnutie a upevnenie nových poznatkov, na rozvíjanie tvorivej práce žiakov ako aj pri domácej práci žiaka. V závere učebného zdroja sa nachádza kľúč správnych odpovedí, takže žiaci majú možnosť sebakontroly.

Autori: 
Mesarčíková Martina, PaedDr.
Publikacia z oblasti: 
Poradie vydania: 
1.
Vydavateľ: 
MPC, Ševčenkova 11, Bratislava
Rok vydania: 
2014
Rozsah: 
21s.
Elektronická verzia: 
PrílohaVeľkosť
PDF icon mm_geologicke_ery_zeme.pdf1,08 MB
Kód projektu: 
Verejná publikácia: 
Odporúčaná na samoštúdium: