Pracovné listy z tvorivej dramatiky

Autorka ponúka v učebnom zdroji súbor 12 pracovných listov zameraných na prácu v záujmovom útvare tvorivá dramatika. Pracovné listy obsahujú úlohy zamerané na rozvoj tvorivosti a obohatenie slovnej zásoby žiakov, precvičovanie poznatkov o slovenských spisovateľoch. Žiaci si precvičujú svoje vedomosti v úlohách typu vymysli príbeh, vymysli krátku rozprávku, predveď pantomimicky, vytvor akrostich, vyrieš tajničku, osemsmerovku, prešmyčku, priraď portrét k spisovateľovi. V závere učebného zdroja sa nachádza kľúč na správne odpovede v pracovnom liste č. 5.

Autori: 
Michlíková Jana, Ing.
Publikacia z oblasti: 
Poradie vydania: 
1.
Vydavateľ: 
MPC, Ševčenkova 11, Bratislava
Rok vydania: 
2014
Rozsah: 
31s.
Elektronická verzia: 
PrílohaVeľkosť
PDF icon jm_tvoriva_dramatika.pdf672,8 KB
Kód projektu: 
Verejná publikácia: 
Odporúčaná na samoštúdium: