Pracovné listy z maďarskej literatúry pre 8. ročník

Učebný zdroj ponúka súbor pracovných listov v maďarskom jazyku zameraných na precvičovanie a rozširovanie vedomostí žiakov z maďarskej literatúry pre 8. ročník základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským. Pracovné listy obsahujú úlohy typu doplň do vety, nájdi správnu odpoveď, vyrieš tajničku, osemsmerovku. Autor prezentuje obdobie realizmu a jeho významných maďarských spisovateľov. V závere učebného zdroja sa nachádza kľúč správnych odpovedí.

Autori: 
Talpaš Kamaráš Eszter Mgr.
Publikacia z oblasti: 
Poradie vydania: 
1.
Vydavateľ: 
MPC, Ševčenkova 11, Bratislava
Rok vydania: 
2014
Rozsah: 
72s.
Elektronická verzia: 
Kód projektu: 
Verejná publikácia: 
Odporúčaná na samoštúdium: