Pracovné listy z maďarskej literatúry pre 7. ročník

Učebný zdroj ponúka súbor pracovných listov v maďarskom jazyku zameraných na precvičovanie a rozširovanie vedomostí žiakov z maďarskej literatúry pre 7. ročník základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským. Pracovné listy obsahujú úlohy typu doplň do vety, nájdi správnu odpoveď, vyrieš tajničku, osemsmerovku. Autor prezentuje obdobia sťahovania národov a dobývania území, stredovek, renesanciu, baroko, osvietenstvo, maďarské divadlo, romantizmus a reformáciu spolu s významnými maďarskými spisovateľmi a buditeľmi.

Autori: 
Mgr. Talpáš Kamaráš Eszter
Publikacia z oblasti: 
Poradie vydania: 
1.
Vydavateľ: 
MPC, Ševčenkova 11, Bratislava
Rok vydania: 
2014
Rozsah: 
47s.
Elektronická verzia: 
Kód projektu: 
Verejná publikácia: 
Odporúčaná na samoštúdium: