Pracovné listy z biológie pre 8. ročník ZŠ s VJM 1. časť

Učebný zdroj v maďarskom jazyku ponúka 3 pracovné listy, ktoré sú zamerané na precvičovanie a rozširovanie vedomostí žiakov 8. ročníka ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským z biológie. V úvode si žiaci môžu pozrieť 3 dokumenty o planéte Zem. Úlohy prezentované v jednotlivých pracovných listoch sú obsahovo zamerané na precvičovanie základných informácií o planéte Zem, jej stavbe, zložení zemskej kôry a na informácie o mineráloch a nerastoch. Žiaci majú dopĺňať do textu správne odpovede a správne pojmy k obrázkom. V závere učebného zdroja sa nachádza kľúč na správne riešenie všetkých zadaných úloh.

Autori: 
Šillingová Mácsová Ildikó, PaedDr.
Publikacia z oblasti: 
Poradie vydania: 
1.
Vydavateľ: 
MPC, Ševčenkova 11, Bratislava
Rok vydania: 
2014
Rozsah: 
36s.
Elektronická verzia: 
Kód projektu: 
Verejná publikácia: 
Odporúčaná na samoštúdium: