Pracovné listy z anglického jazyka

Súbor pracovných listov voliteľného predmetu Zábavná angličtina obsahuje interdisciplinárne presahy so zreteľom na štátny vzdelávací program ISCED 1. Jednotlivé úlohy sú zamerané na opakovanie a upevňovanie učiva z anglického jazyka. Súbor pracovných listov je určený pre žiakov  1. stupňa základnej školy. Ponúka úlohy typu nakresli seba, pomenuj čísla, farby, názvy dní, nájdi ukryté slová, vyrieš osemsmerovku, doplň správne písmeno, pomenuj obrázky členov rodiny, zariadenia bytu, oblečenia, jedla, nakresli svojho kamaráta podľa pokynov.

Autori: 
Kavuľová Lenka, PaedDr.
Publikacia z oblasti: 
Poradie vydania: 
1.
Vydavateľ: 
MPC, Ševčenkova 11, Bratislava
Rok vydania: 
2014
Rozsah: 
36s.
Elektronická verzia: 
Kód projektu: 
Verejná publikácia: 
Odporúčaná na samoštúdium: