Pracovné listy na krúžok Nemčina hrou 4

Učebný zdroj ponúka 21 pracovných listov z nemeckého jazyka, ktorých úlohy sú obsahovo zamerané na precvičovanie písmen, opytovacích zámen, predložiek z, zo a v, do, časovania pravidelných slovies a slovesa jesť, časovania nepravidelného slovesa rozprávať, tvorbe množného čísla podstatných mien, prídavným  menám, čítania s porozumením. V slovnej zásobe nadväzuje na predošlé vedomosti o rodine, bývaní, zveratách a krajinách jej rozšírením o témy farby, moje zvieratká a čísla do 1000.  Môže poslúžiť na prácu v záujmovom útvare ale aj na hodinách nemeckého jazyka v 3. a 4. ročníku ZŠ.

Autori: 
Kaľavská Patzová Alena, PaedDr.
Publikacia z oblasti: 
Poradie vydania: 
1.
Vydavateľ: 
MPC, Ševčenkova 11, Bratislava
Rok vydania: 
2014
Rozsah: 
41s.
Elektronická verzia: 
PrílohaVeľkosť
PDF icon lkp_nemcina_hrou_4cast.pdf1,74 MB
Kód projektu: 
Verejná publikácia: 
Odporúčaná na samoštúdium: