Pracovné listy a ukážky pre rozhlasové hry

Autorka v maďarskom jazyku prezentuje pracovné listy, ktorých cieľom  je zapojiť aktívne žiakov do vysielania školského rozhlasu. Riešením rôznych úloh majú možnosť precvičiť si svoje vedomosti v takých témach ako sú významné sviatky v roku, a to týkajúce sa hlavne maďarských dejín a maďarských ľudových tradícií počas roka. V prílohách sa nachádzajú riešenia jednotlivých úloh v pracovných listoch, takže žiaci majú možnosť sebakontroly.

Autori: 
Mgr. Talpáš Kamaráš Eszter
Publikacia z oblasti: 
Poradie vydania: 
1.
Vydavateľ: 
MPC, Ševčenkova 11, Bratislava
Rok vydania: 
2013
Rozsah: 
44s.
Elektronická verzia: 
Kód projektu: 
Verejná publikácia: 
Odporúčaná na samoštúdium: