Práca s literárnym textom - súbor pracovných listov

Publikácia obsahuje súbor pracovných listov zameraných na čítanie s porozumením. Vhodná je pre učiteľov, ktorí vzdelávajú žiakov mladšieho školského veku. Spracované sú témy: Ľudová pieseň – V tej našej dedinke, Povesť – Tatranské víly, Inonárodná rozprávka - Rátótske žriebäcie vajce, Rozprávka - Dvaja drevorubači a víla, Bájka - Smädná vrana, Poviedky zo života detí - Dve tajomstvá, Krátke žánre ľudovej slovesnosti – pranostiky, Poviedky zo života detí -  Bacilonosiči, Komiks - Povesť o bratislavskej svätej Alžbete, Dramatizácia – Pytačky, Pieseň - Keby som bol detským kráľom, Poviedky zo života detí -  Horúčka, Krátke žánre ľudovej slovesnosti  - Ľudové hádanky, Báseň -  Kvety, Báseň -  Máj, Krátke žánre ľudovej slovesnosti - Ľudové príslovia, Poviedky zo života detí - S dievčiskom sa nehráme, Náučný text - O Ľudovítovi Štúrovi, Náučný text - O Štefanovi Baničovi, Bájka - Labuť, šťuka a rak.

Autori: 
Lešková Mária,
Publikacia z oblasti: 
Poradie vydania: 
1.
Vydavateľ: 
MPC, Ševčenkova 11, Bratislava
Rok vydania: 
2014
Rozsah: 
28s.
Elektronická verzia: 
PrílohaVeľkosť
PDF icon ml_praca_s_literarnym_textom.pdf1,05 MB
Kód projektu: 
Verejná publikácia: 
Odporúčaná na samoštúdium: