Poznávaj stromy

Publikácia je vhodná pre učiteľov, ktorí vzdelávajú žiakov mladšieho školského veku. Využiť ju môžu v rámci záujmového útvaru.   Obsahovo je  zameraná na čítanie s porozumením  v rámci tém: Čítame s porozumením a riešime úlohy;  Ihličnaté stromy, Listnaté stromy; Strom života – zostav rodokmeň svojej rodiny; Záchrancovia stromov.

Autori: 
Lazor Marián Mgr.
Publikacia z oblasti: 
Poradie vydania: 
1.
Vydavateľ: 
MPC, Ševčenkova 11, Bratislava
Rok vydania: 
2014
Rozsah: 
29s.
Elektronická verzia: 
PrílohaVeľkosť
PDF icon ml_poznavaj_stromy.pdf2,16 MB
Kód projektu: 
Verejná publikácia: 
Odporúčaná na samoštúdium: