Poznaj prírodu 2. ročník - 1. časť

Publikácia obsahuje súbor pracovných listov z voliteľného predmetu poznaj a chráň pre 2. ročník základnej školy. Prostredníctvom týchto pracovných listov si žiaci upevňujú prírodovedné a spoločenskovedné poznatky. Žiaci si hravou formou zopakujú tematické  celky/témy:  Ovocné stromy ( Časti stromu, Opeľovanie stromov,  Rast stromu,  Starostlivosť o strom,  Premeny stromu);  Ovocie (Triedenie plodov,  Uskladnenie ovocia,  Výrobky z ovocia,  Návyky správnej životosprávy, hygiena).

Autori: 
Figeľová Katarína, Mgr.
Publikacia z oblasti: 
Poradie vydania: 
1.
Vydavateľ: 
MPC, Ševčenkova 11, Bratislava
Rok vydania: 
2014
Rozsah: 
21s.
Elektronická verzia: 
PrílohaVeľkosť
PDF icon ja_poznaj_prirodu_2roc_1cast.pdf1,59 MB
Kód projektu: 
Verejná publikácia: 
Odporúčaná na samoštúdium: