Potrápme si hlavičku - 2. časť

Publikácia obsahuje 6 pracovných listov z matematiky. Úlohy v pracovných listoch sú zamerané na témy: Sčítacie a odčítacie reťazce, Sčítacie tabuľky, Odčítacie tabuľky,  Okienka,  Magické štvorce,  Nájdi votrelca. Posledná časť ponúka niektoré vzorové riešenia úloh. Vhodná je pre učiteľov, ktorí vzdelávajú žiakov mladšieho školského veku.

Autori: 
Megyesiová Marta, RNDr.
Publikacia z oblasti: 
Poradie vydania: 
1.
Vydavateľ: 
MPC, Ševčenkova 11, Bratislava
Rok vydania: 
2014
Rozsah: 
17s.
Elektronická verzia: 
PrílohaVeľkosť
PDF icon mm_potrapme_si_hlavicku_2cast.pdf969,43 KB
Kód projektu: 
Verejná publikácia: 
Odporúčaná na samoštúdium: