učiteľ materskej školy

Aktuálne: 

Profesijné štandardy - Portfólio - Atestácie

Lektor: 
Mgr. Adriana Lančaričová
PaedDr. Silvia Mináriková, PhD.
Mgr. Beáta Juráková
Forma podujatia: 
prezenčne

Profesijné štandardy - Portfólio- Atestácie

Lektor: 
PaedDr. Silvia Mináriková, PhD.
Mgr. Beáta Juráková
Mgr. Adriana Lančaričová
Forma podujatia: 
prezenčne

Profesijné štandardy - Portfólio - Atestácie

Lektor: 
Mgr. Emília Petrovská
Forma podujatia: 
prezenčne

Metodické združenie v pedagogickom riadení materských a základných škôl

Lektor: 
Mgr. Marek Gaj, PhD.
Forma podujatia: 
prezenčne

Profesijné štandardy-Portfólio- Atestácie (MŠ)

Lektor: 
PaedDr. Jana Paleschová
Forma podujatia: 
prezenčne

Realizácia vzdelávacej oblasti Jazyk a komunikácia

Lektor: 
PaedDr. Jana Paleschová
Forma podujatia: 
prezenčne

Ako sa vyrovnať so strachom - motív rozprávky ako prostriedok aktivizujúceho vyučovania

Lektor: 
PaedDr. Ján Husár, PhD.
PaedDr. Adriana Gondová
Ing. arch. Edita Pavúrová, PhD.
Forma podujatia: 
prezenčne

Rozvíjanie prírodovednej gramotnosti detí v materskej škole

Lektor: 
Mgr. Marta Remetová
PaedDr. Eva Bruteničová
Forma podujatia: 
prezenčne

Profesijné štandardy - Portfólio - Atestácie

Lektor: 
PaedDr. Adriana Gondová
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Profesijné štandardy - Portfólio - Atestácie

Lektor: 
Mgr. Emília Petrovská
Forma podujatia: 
prezenčne

Profesijné štandardy – Portfólio – Atestácie

Lektor: 
PhDr. Maroš Dvorský
Mgr. Szilárd Fecsó
Forma podujatia: 
prezenčne

Profesijné štandardy učiteľa materskej školy

Lektor: 
PhDr. Renáta Varhoľáková
Forma podujatia: 
prezenčne

Profesijné štandardy učiteľa materskej školy

Lektor: 
PhDr. Renáta Varhoľáková
Forma podujatia: 
prezenčne

Kraslice tradične a netradične

Lektor: 
Mgr. Slávka Gécová
Forma podujatia: 
prezenčne

Zimný salón učiteľov - výstava výtvarných prác učiteľov

Forma podujatia: 
prezenčne

Profesijné štandardy, portfólio, atestácie

Lektor: 
PaedDr. Eva Bruteničová
Forma podujatia: 
prezenčne

Profesijné štandardy, portfólio, atestácie

Lektor: 
PaedDr. Eva Bruteničová
Forma podujatia: 
prezenčne

Profesijné štandardy - Portfólio - Atestácie

Lektor: 
RNDr. Mária Rychnavská, PhD.
Forma podujatia: 
prezenčne

Ako pripraviť edukačné aktivity s využitím hračky BeeBot

Lektor: 
RNDr. Eva Rusnáková
Forma podujatia: 
prezenčne

Ako na umenie v materskej škole

Lektor: 
PaedDr. Štefan Pondelík
Forma podujatia: 
prezenčne

Ako sa vyrovnať so strachom – motív rozprávky ako prostriedok aktivizujúceho vyučovania

Lektor: 
PaedDr. Adriana Gondová
PaedDr. Ján Husár, PhD.
Ing. arch. Edita Pavúrová, PhD.
Forma podujatia: 
prezenčne