Plánovanie vyučovania nemeckého jazyka na základných a stredných školách

Aktualizačné vzdelávanie rozvíja profesijné zručnosti v oblasti plánovania vyučovacej hodiny nemeckého jazyka, výberu a voľby vhodných stratégií, je určené pre učiteľov nižšie stredné vzdelávanie a pre učiteľov strednej školy na všetkých kariérových pozíciách s vyučovacím predmetom NEJ

Číslo akreditácie: 
1233/2013 - KV
Dokumenty
Učebné zdroje - v tlačenej forme: 
Bimmel, Peter, Kast, Bernd, Neuner, Gerhard: Deutschunterricht planen Neu. ISBN 978-3-12-606496-5
Rozhodnutie o schválení: