Plánovanie profesijného rozvoja učiteľstva v škole

Cieľom tejto odbornej monografie je poskytnúť vedúcim pedagogickým a odborným zamestnancom škôl a školských zariadení, niektoré teoretické východiská i praktické podnety a návrhy na zlepšenie podpory profesijného učenia v profesijnom rozvoji učiteľstva.  V práci sa autori interdisciplinárne opierajú o vybrané teoretické  poznatky mnohých vied, akými sú andragogika, pedagogika, psychológia, manažment (školský) a ďalšie. Vychádzajú tiež z praktických skúseností v podpore profesijného rozvoja učiteľstva na školách ako je možné ju realizovať v rôznych formách profesijného vzdelávania a poradenstva školám a jednotlivcom. Sústreďujú sa na plánovanie podpory profesijného rozvoja, ktoré je však prirodzene potrebné vnímať v širšom kontexte a na širšom pozadí zložitých procesov, ktoré v škole prebiehajú.

Autori: 
prof. PaedDr. Ivan Pavlov, PhD.; Mgr. Ing. Marián Valent, PhD. et PhD.; PaedDr. Viktória Pančíková, PhD.
Publikacia z oblasti: 
Poradie vydania: 
1.
Vydavateľ: 
Metodicko-pedagogické centrum, Ševčenkova 11, Bratislava
ISBN: 
ISBN 978-80-565-1494-8
Rok vydania: 
2021
Rozsah: 
96s.
Elektronická verzia: 
Publikacia pracovisko MPC: 
publikacia recenzenti: 
prof. PaedDr. Miroslav Krystoň, CSc.
PaedDr. Alica Dragulová, PhD.
Verejná publikácia: 
Odporúčaná na samoštúdium: