Plánovanie edukačných procesov - rozvoj kompetencií pedagogického zamestnanca súvisiacich s plánovaním edukačných procesov

Získať zručnosť plánovať výchovno-vzdelávací proces v kontexte s legislatívou, štátnym vzdelávacím programom, v súlade s kľúčovými kompetenciami žiaka.

Autor: 
Anonymný
Číslo akreditácie: 
964/2012 - KV
Dokumenty
Učebné zdroje - v tlačenej forme: 
Plánovanie edukačných procesov