Outdoorové aktivity vo výchove mimo vyučovania

Publikácia je učebným zdrojom k vzdelávaciemu programu Outdoorové aktivity vo výchove mimo vyučovania. Jej zámerom je upriamiť pozornosť pedagógov na činnosti vo voľnom čase, v ktorých sa prelínajú výchovné ciele telovýchovnej, zdravotnej a športovej tematickej oblasti s cieľmi prírodovedno-environmentálnej oblasti. Cieľom učebného zdroja je prezentovať východiskové témy – outdoorové aktivity, bezpečnosť a ochrana zdravia pri aktivitách v prírode, základné znaky zážitkovej pedagogiky. V praktickej časti prináša niekoľko príkladov konkrétnych hier a aktivít využiteľných v edukačnom procese.

Autori: 
T. Volková
Publikacia z oblasti: 
Poradie vydania: 
1.
Vydavateľ: 
MPC, Ševčenkova 11, Bratislava
ISBN: 
978-80-565-1386-6
Rok vydania: 
2015
Rozsah: 
62s.
Elektronická verzia: 
Publikacia pracovisko MPC: 
Kód projektu: 
Verejná publikácia: