Od reálií k interkultúrnej kompetencii učiteľa – rusistu

Učebný zdroj bol vytvorený k akreditovanému programu Praktické cvičenia a reálie z ruského jazyka. Podstatnou časťou teoretickej časti učebného zdroja sú úvahy o tom, či pojem reálie korešponduje s tým, čo je ich  skutočnou podstatou. Praktické cvičenia z ruského jazyka by mali smerovať k cvičeniam od reálií k interkultúrnemu dialógu.
Vzdelávací program Praktické cvičenia a reálie z ruského jazyka predpokladá živý kontakt účastníkov vzdelávania s nositeľom jazyka a kultúry – s rodeným hovoriacim, ktorý má živý kontakt s krajinou, v ktorej sa narodil a vie poskytnúť informácie o najaktuálnejšom kultúrno-spoločenskom dianí v Rusku.

Autori: 
R. Kvapil
Publikacia z oblasti: 
Poradie vydania: 
1.
Vydavateľ: 
MPC, Ševčenkova 11, Bratislava
ISBN: 
978-80-8052-548-8
Rok vydania: 
2014
Rozsah: 
54s.
Elektronická verzia: 
Publikacia pracovisko MPC: 
Kód projektu: 
Verejná publikácia: