Od antisemitizmu k holokaustu (sprostredkovanie témy vo vyučovaní nemeckého jazyka interaktívnymi metódami)

VP sa zaoberá reáliami Nemecka v prelomovom úseku nemeckých dejín - obdobím nacizmu a jeho vyústením do holkaustu. Poukazuje na zdroje (napr. antisemitizmus), ale i prejavy pravicového extrémizmu v súčasnosti. Cieľom je zíískať profesijné kompetencie podporujúce interkultúrne povedomie žiakov s ponukou interaktívnych metód činnostného vyučovania orientovaného na žiaka.

Autor: 
Anonymný
Číslo akreditácie: 
586/2011 - KV
Dokumenty
Učebné zdroje - v tlačenej forme: 
Od antisemitizmu k holokaustu