Obsahové a výkonové štandardy, didaktické metódy a prístupy, jazykové kompetencie, časovo-tematické plány

V učebnom zdroji nájdu pedagógovia relevantné informácie o vzdelávacích štandardoch, didaktických metódach, formách práce so žiakmi a moderných prístupoch k výučbe cudzieho jazyka, ktoré im umožnia poznať a uplatňovať najnovšie trendy vo výučbe anglického jazyka v pedagogickej praxi. Veľká časť učebného zdroja je venovaná inteligenciám, tzv. multiple intelligences.

Autori: 
E. Obžerová
Publikacia z oblasti: 
Poradie vydania: 
1.
Vydavateľ: 
MPC, Ševčenkova 11, Bratislava
ISBN: 
978-80-565-0269-3
Rok vydania: 
2014
Rozsah: 
48s.
Publikacia pracovisko MPC: 
Kód projektu: 
Verejná publikácia: