Objavujeme bibliu na hod. tv. dramatiky III. časť

Biblický text o Mojžišovi, jeho návrate do Egypta i odchode do zasľúbenej zeme tvoria obsah učebného zdroja, ktorý je určený pre prácu žiakov na hodinách tvorivej dramatiky. Okrem jednotlivých úloh v pracovných listoch obsahuje aj farebnú ilustratívnu časť. V učebnom zdroji autorka uplatnila zreteľné medzipredmetové vzťahy.

Autori: 
Muchová Martina Mgr.
Publikacia z oblasti: 
Poradie vydania: 
1.
Vydavateľ: 
MPC, Ševčenkova 11, Bratislava
Rok vydania: 
2014
Rozsah: 
22s.
Elektronická verzia: 
Kód projektu: 
Verejná publikácia: 
Odporúčaná na samoštúdium: