O repe - pracovné listy pre Čítanie hrou

Učebný zdroj je koncipovaný ako pracovné listy zamerané na precvičovanie čítania žiakov hravou formou. Autorka tu zaradila úlohy typu doplň, vyber, spoj, vytvor, vymysli rým, zakrúžkuj, roztrieď, opíš. Žiaci pracujú s textom rozprávky O repe. Majú možnosť prejaviť aj svoju kreativitu pri vlastných ilustráciách, tvorbe cinquainu. V jednotlivých zadaniach sa zreteľne uplatňujú aj medzipredmetové vzťahy.

Autori: 
Vasilová Ľudmila, Mgr.
Publikacia z oblasti: 
Poradie vydania: 
1.
Vydavateľ: 
MPC, Ševčenkova 11, Bratislava
Rok vydania: 
2014
Rozsah: 
22s.
Elektronická verzia: 
PrílohaVeľkosť
PDF icon lv_o_repe.pdf1,33 MB
Kód projektu: 
Verejná publikácia: 
Odporúčaná na samoštúdium: