NP PoP II - aktuality

Manuál na predkladanie dokladov na refundáciu ceny práce - platný od 01.03.2021


Procesný postup k refundácii ceny práce PZ a OZ - platný od 01.03.2021


Zmeny v predkladaní projektovej dokumentácie na refundáciu ceny práce platné od 01.03.2021
Dobrý deň, dovoľte, aby sme Vám dali do pozornosti dve videá. V prvom videu sa Vám prihovára generálna riaditeľka Metodicko-pedagogického centra, RNDr. Mária Rychnavská, PhD., v druhom opisuje zmeny v predkladaní projektovej dokumentácie na refundáciu ceny práce platné od 01.03.2021.
Sprievodný list.pdf
Prezentácia - znižovanie administratívnej záťaže.pptx

Úvod do prezentácie


Predstavenie prezentácie


 

Metodické usmernenie upravujúce zachovanie lehoty na vytvorenie a obsadenie pracovného miesta

2 022 pedagogických asistentov/asistentov učiteľa a členov inkluzívnych tímov pomáha deťom a žiakom lepšie zvládnuť pandemickú situáciu

Národný projekt Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II (NP POP II) implementuje Metodicko-pedagogické centrum od septembra 2020 vo vybraných školách. Do realizácie projektu sa doteraz zapojilo 250 materských škôl, 491 základných škôl a 72 stredných škôl, spolu  813 škôl v rámci Slovenska. Z dopytovo-orientovaných projektov k nám mesačne pristupujú ďalšie základné školy.

Stav obsadenosti pracovných pozícií v NP Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II k 30. 09. 2020

Národný projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“ (PoP II) vstúpil naplno do svojej implementačnej fázy. Zapojené školy začali proces výberu a obsadzovania pracovných pozícií: pedagogických asistentov, asistentov učiteľa pre deti a žiakov so zdravotným znevýhodnením, školských psychológov, sociálnych pedagógov a školských špeciálnych pedagógov.

Informácia o priebežnom počte zapojených škôl do národného projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II (PoP II)

Metodicko-pedagogické centrum uzavrelo dňa 31. 07. 2020 hodnotenie škôl prihlásených na základe výzvy na zapojenie materských škôl, základných škôl, špeciálnych základných škôl, gymnázií a stredných odborných škôl do národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“.
Zoznam vybraných materských škôl
Zoznam vybraných základných škôl
Zoznam vybraných stredných škôl

Výzva na zapojenie sa materských škôl, základných škôl a stredných škôl do národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“

Metodicko-pedagogické centrum vyhlasuje Výzvu na zapojenie sa do národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“ (NP PoP II).
Výzva je určená materským, základným a stredným školám na celom území Slovenskej republiky. Prihlasovanie začalo 5. júna 2020.
Výzva je otvorená do 15. júla 2020.