Dokumenty na stiahnutie

Názov dokumentu Dokument - súbor
Logotypy a manuál pre informovanie a publicitu (MŠ, ZŠ, SŠ)

 

Usmernenie pre školy v rámci zabezpečenia informovania, publicity  a komunikácie

Manuál pre informovanie a komunikáciu pre prijímateľov v rámci EŠIF - OP Ľudské zdroje a Design manuál OP Ľudské zdroje

Október 2020 - Pracovný výkaz SŠ
Október 2020 - Pracovný výkaz ZŠ
Október 2020 - Pracovný výkaz MŠ
September 2020 - Pracovný výkaz SŠ
September 2020 - Pracovný výkaz ZŠ
September 2020 - Pracovný výkaz MŠ
Procesný postup k obsadzovaniu pracovných pozícií pedagogických a odborných zamestnancov - MŠ, ZŠ, SŠ
Manuál k dokladom potrebným pre refundáciu ceny práce - MŠ, ZŠ, SŠ
Sumárny prehľad - SŠ