Dokumenty na stiahnutie

Názov dokumentu Dokument - súbor
Q1/2021 - štvrťročná správa SŠ

.

Q1/2021 - štvrťročná správa ZŠ

.

Q1/2021 - štvrťročná správa MŠ

.

Marec 2021 - Pracovný výkaz SŠ

.

Marec 2021 - Pracovný výkaz ZŠ

.

Marec 2021 - Pracovný výkaz MŠ

.

Manuál na predkladanie dokladov na refundáciu ceny práce - platný od 01.03.2021 (MŠ, ZŠ, SŠ)
Február 2021 - Pracovný výkaz SŠ

.

Február 2021 - Pracovný výkaz ZŠ
Február 2021 - Pracovný výkaz MŠ

.