Nové prístupy zamerané na posilňovanie komunikačných kompetencií vo vyučovaní slovenského jazyka a slovenskej literatúry pre učiteľov primárneho vzdelávania základných škôl s vyučovacím jazykom maďarským

Číslo akreditácie: 
2/2019
Druh: 
Dokumenty