Niektoré základné informácie k prevencii sociálno-patologických javov 1. časť

Učebný zdroj Niektoré základné informácie k prevencii sociálno-patologických javov od Mgr. Márie Oľšavskej je určený predovšetkým účastníkom inovačného vzdelávania Prevencia niektorých sociálno-patologických javov.
Vo učebnom zdroji sa autorka zameriava predovšetkým na problematiku agresivity a agresie, kyberšikany a na problematiku záškoláctva.
Cieľom tejto publikácie je sprostredkovať účastníkom inovačného vzdelávania informácie z oblasti sociálnej patológie. Autorka vo svojej práci poukazuje na možnosti preventívneho pôsobenia školy v tejto oblasti a na dôležitosť spolupráce školskej inštitúcie s rodičmi svojich žiakov.

Autori: 
M. Oľšavská
Publikacia z oblasti: 
Poradie vydania: 
1.
Vydavateľ: 
MPC, Ševčenkova 11, Bratislava
ISBN: 
978-80-8052-684-9
Rok vydania: 
2014
Rozsah: 
52s.
Elektronická verzia: 
PrílohaVeľkosť
PDF icon olsavska_uz_1_1.pdf1,74 MB
Publikacia pracovisko MPC: 
Kód projektu: 
Verejná publikácia: