Príprava žiakov ZŠ a nižších ročníkov osemročných gymnázií na matematickú olympiádu

Učebný zdroj Príprava žiakov ZŠ a nižších ročníkov osemročných gymnázií na matematickú olympiádu bol spracovaný k akreditovanému programu kontinuálneho vzdelávania s názvom Starostlivosť o nadaných žiakov pomocou matematickej olympiády v kategóriách Z4 až Z9. Je určený učiteľom matematiky v základných školách a v nižších ročníkoch osemročných gymnázií a obsahuje ukážky možných postupov tvorby úloh v rámci prípravy svojich žiakov na matematickú olympiádu.

Autori: 
P. Mäsiar
Autor link: 
Publikacia z oblasti: 
Poradie vydania: 
1.
Vydavateľ: 
MPC, Ševčenkova 11, Bratislava
ISBN: 
978-80-8052-487-6
Rok vydania: 
2013
Rozsah: 
20s.
Elektronická verzia: 
Publikacia pracovisko MPC: 
Kód projektu: 
Verejná publikácia: