Obchod a služby po novom

Vzdelávanie je zamerané na aktualizáciu a rozvíjanie vedomostí a zručností v oblasti
inovácií a nových trendov v obchode a službách a ich využívanie v edukačnom procese.

Číslo akreditácie: 
1612/2015 - KV
Dokumenty
Akreditované znenie: 
Rozhodnutie o schválení: