Využitie tabletu na hodinách výtvarnej výchovy na základnej a strednej škole

Vzdelávacií program zameraný na na na využitie technických možností tabletu, ktoré je možne aplikovať na hodinách výtvarnej výchovy a umeleckých predmetov, zahrňuje štyri základné okruhy využitie fotografie, videa, tvorba pozdravu a komiksu.

Číslo akreditácie: 
1485/2015 - KV
Dokumenty
Rozhodnutie o schválení: