Využitie experimentov v biológii na uplatnenie bádania a vedeckej metódy vo vyučovaní

Vzdelávací program smeruje k rozvoju učiteľa navrhovať a využívať experimenty, najmä kvantitatívneho charakteru, kde by žiaci rozvíjali svoju prírodovednú a vedeckú gramotnosť.

Číslo akreditácie: 
1481/2015 - KV
Dokumenty
Rozhodnutie o schválení: