Projektovanie vyučovania s využitím zahraničných skúseností

Aktualizovať a udržať profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov tvorivým využívaním európskych učebných zdrojov k zvýšeniu kvality svojej práce a zapojeniu sa do medzinárodnej spolupráce v rámci európskej komunity učiteľov v oblasti vzdelávania.

Číslo akreditácie: 
1472/2015 - KV
Dokumenty
Rozhodnutie o schválení: