Vyučovanie anglického jazyka bez materiálov a s minimálnymi učebnými prostriedkami

Účastníci budú mať príležitosť naučiť sa tvorivo a flexibilne plánovať vyučovaciu hodinu s minimálnymi alebo žiadnymi učebnými prostriedkami a používať vyučovacie metódy a techniky tak, aby zvyšovali celkovú komunikatívnu kompetenciu žiakov.

Číslo akreditácie: 
1466/2015 - KV
Dokumenty
Rozhodnutie o schválení: