Implementácia kooperatívneho vyučovania v primárnom vzdelávaní

Vzdelávací program umožní účastníkovi vzdelávania rozšíriť profesijné kompetencie v oblasti efektívneho uplatňovania kooperatívneho vyučovania z teoretického a praktického hľadiska.

Číslo akreditácie: 
1452/2015 - KV
Dokumenty
Akreditované znenie: 
Učebné zdroje - v tlačenej forme: 
Implementácia kooperatívneho vyučovania v primárnom vzdelávaní
Rozhodnutie o schválení: