Alternatívne možnosti vyučovania dopravnej výchovy v základnej škole

Vzdelávací program umožní účastníkovi vzdelávania rozšíriť profesijné kompetencie v efektívnom využívaní alternatívnych metód a vhodných organizačných foriem vo vyučovaní dopravnej výchovy, zároveň prehĺbiť schopnosti tvoriť a vyberať vhodné učebné zdroje a učebné pomôcky a rozšíriť zručnosti v ich praktickej aplikácii.

Číslo akreditácie: 
1449/2015 - KV
Dokumenty
Akreditované znenie: 
Učebné zdroje - v tlačenej forme: 
Alternatívne možnosti vyučovania dopravnej výchovy v ZŠ
Rozhodnutie o schválení: